Monday, October 4, 2010

สรรพคุณของใบหมี่

ใบหมี่เป็นพรรณพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่น่าสนใจ โดยใบสามารถนำมาทำเป็นส่วนผสมของแชมพู เพราะมีความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมต่อเส้นผม ช่วยให้เส้นผมแข็งแรง

No comments:

Post a Comment